sub_5

Armaflex AC


Armaflex AC
Kontakt Preuzimte pdf

Višenamenska fleksibilna izolacija za sisteme klimatizacije i instalacije centralnog grejanja i vodovoda. Armaflex AC je visoko-fleksibilni elastomerni materijal koji je lak za instalaciju. On ima zatvorenu ćelijsku strukturu sa parnom branom po celoj zapremini i visokim otporom na prodor vodene pare koji omogućava izolacionom materijlau visok nivo očuvanja energetske efikasnosti.

Armafix cevni nosači se preporučuju da se koriste na mestima gde može da dođe do pojave topotnog mosta. U instalacijama sa toplom vodom cevni nosači će doprineti smanjenju toplotnih gubitaka.