sub_5

Armalok


Armalok
Kontakt Preuzimte pdf

Sigurna izolacija za zahteve sa visokim standardima u vizuelnom i estetskom pogledu za cevne instalacije vodovoda i grejanja. Cevna instalacija za grejanje I vodovod. Ne zagađuje okolinu i štedi vreme.

 

  • PVC’obloga napravljena od polutvrde PUR-pene i samolepljivim preklopom
  • PVC ya sve namene kolena sa PUR-penom unutra. Pogodno Ii za Kolena koja se spajaju zavarivanjem
  • Pomošni pribor za izolovanje ventila pod pravim uglom i drugih zajedno sa priborom koji omogućava brzo spajanje.