sub_5

Armaflex HT


Armaflex HT
Kontakt Preuzimte pdf

Fleksibilna izolacija, otporna na UV zrake, za grejne, industrijske i solarne sisteme, pri temperaturama do 150 °C. HT/Armaflex je fleksibilni elastomerni izolacioni materijal sa izuzetnom otpornošću prema UV zracima i visokim temperaturama. Njegova zatvorena ćelijska struktura i mala toplotna provodljivost sprečavaju difuziju vodene pare i smanjuju gubitke energije, štiteći, optimizujići i produžavajući radni vek instlacije. S obzirom da ostaje fleksibilna sve do radnih temperatura od 150 °C. HT/Armaflex je lak za ugradnju i bez specijalnih alata. Nije potrebna nikakva dodatna zaštita, ne razlaže se na sunčevoj svetlosti i izdržava slučajne kontakte sa uljem i naftom.

 

  • - Ostaje elastičan na visokim temperaturama do +150 °C i niskim temperaturama do-200 °C
  • - UV-otporan i može se instalirati napolju bez dodatnih mera zaštite
  • - Zadovoljava Class 1 otpornost na širenje plamena u skladu sa BS 476 deo 7
  • - Parna brana po celoj zapremini obezbeđuje zaštitu od kondenzacije
  • - Poboljšan otopr na uticaj ulja
  • - Smanjeno širenje dima u slušaju požara
  • - Mala specifišna težina i fleksibilan: brza i laka instalacija sa mainimalnim zahtevima prilikom instlacije štedi vreme i novac