sub_6

Armaduct


Armaduct
Kontakt Preuzimte pdf

Važno je da svi metalni kanali za klimatizaciju i oprema budu izolovani tako da je sprečana mogućnost kondenzacije, uštedi energiju i naravno, svede buku na minimum. Armaduct je siva izolacija na bazi elastomera u pločama (tablama) koja se isporušuje u rolnama i narošito je proizvedena za toplotnu I zvušnu izolaciju za metalne kanale u klimatizaciji. Armaduct izolacija smanjuje gubutke toplote I zatvorena ćelijska struktura štiti od prodora vodene pare, što je glavni uzročnik pojave korozije.

  • Zatvorena ćelijska struktura obezbeđuje neprestano parnu branu
  • Visoko’fleksibilna i laka za montiranje
  • Izdržljiv i otporan na perutanje
  • Čist i lak za održavanje, obezbeđuje higijeske uslove