sub_6

Armafix nosači


Armafix nosači
Kontakt Preuzimte pdf

Profesionalna cevni nosači u cilju izbegavanja toplotnih mostova u rashladnim i instalacijama ledene vode. Armafix AF cevni nosači u kombinaciji sa AF/Armaflex®-izolacijom su od suštinskog značaja za vrhunsku izolaciju rashladnih sistema. Armafix AF cevni nosači su bez CFC, noseći prsteni su na bazi PUR/PIR umetnuti i učvršćeni u AF/Armaflex zatvorenu ćelijsku strukturu, sa dve spoljašnje obujmice napravljene na bazi aluminijuma. Sa unutrašnjom parnom branom i samolepljivim sigurnosnim spojevima sa obe strane, toplotni mostovi i pojava kondenzacije je izbegnuta, tako da su postignuti najbolji rezultati. Brza i jednostavna instalacija u tri koraka, energija se ne gubi u osloncima, tako da je to ušteda i novca i vremena.

Dostupno rešenje u cilju izbegavanja toplotnih mostova
U rashladnim instalacijama, gdegod je potrebno postavljanje cevnih nosača, postoji rizik od pojave “toplotnih mostova” (što znači direktno odvođenje toplote od cevi, kada je cev vezana direktno sa metalnim nosačem). Stoga je od velike važnosti da se garantuje perfektna izolacija ovih spojeva, osiguravajući zahtevanu debljinu izolacije i karakteristike između hladne cevi i metalnih delova nosača.

Armafix AF cevni nosači garantuju odličan spoj prilikom povezivanja. Takođe, u isto vreme obezbeđuju čvrst spoj između obujmice i nosača cevi.

  • Jedan komad sa samolepljivim zatvaranjem za zaštitu od kondenzacije
  • Ugrađena parna brana uklanja toplotne mostove
  • Apsorpcija statičkih sila u blizini nosača
  • Instalacija u tri jednostavna koraka