sub_6

Armaflex NH


Armaflex NH
Kontakt Preuzimte pdf

Zahtevi kada je od važnosti imati izolaciju koja svojim sastavom ne zagađuje okolinu i u slučaju požara ima minimalnu emisiju dima i štetnih materija su potpunosti isponjeni NH-Armaflex-om.
Da bi se poboljšalo ponašanje u slučaju požara za polimernih proizvoda dodaju se usporivači gorenja. NH/Armaflex na sadrži halogene koji su osnova tih usporivača.

To je potpuno nov proizvod, koji je specijalno razvijen da smanji gustinu dima na minimum u slučaju požara i eliminiše šeto je bolje moguće bilo kakve otrovne materija kao što su dioksin i furan.

Ako NH-Armaflex izložen uticaju vatre, pokazaće otpor provođenju vatre. U tom slučaju sve komponente nemaju uticaj na koroziju i raćgradivost na opremu u prostoriji. NH/Armaflex obezbeđuje zaštitu od difuzije vodene pare, kao ćelija zatvorene structure, i karekteristike koje su kao i kod ostalih elastomernih materijala kao što je mala topotna provodljivost.

  • Bezhalogeni elementi koji su u osnovi usporivača
  • Pogodan za korišćenje u pomorskoj i hemijskoj industriji
  • Pogodan za sobe sa kompijuterskim serverim kao i čiste sobe
  • Odlična toplotna provodljivost
  • Parna brana po celoj zapremini sprečava pojavu kondenzacije