sub_26

Armaflex DuoSolar


Armaflex DuoSolar
Kontakt Preuzimte pdf

Lak za montažu predizolovani sistem cevi za spajanje profesionalnih toplovodnih solarnih sistema u cilju minimizovanja gubitaka energije. Armaflex DuoSolar je potpuno rešenje koje obuhvata predizolovanje napojnog i povratnog voda. Omogućava da se solarne ploče lako i profesionalno povežu sa rezervoarom tople vode. Armaflex DuoSolar se naročito razvio za prenos solarne energije sa optimalnom efi kasnošću. Armaflex DuoSolar se isporučuje u 2 verzije:

Armaflex DuoSolar VA: Fleksibilne nerđajuće cevi predizolovane sa HT/Armaflexom sa spoljnom folijom od poliolefina

Armaflex DuoSolar CU: Predizolovane bakarne cevi sa HT/Armaflexom zaštićene sa spoljnom folijom od poliolefina

 • Visoka savitljivost omogućava savijanje kolena sa malim radijusom bez nagnječenja cevi
 • Dobar odnos cena-kvalitet za manje instalacije
 • Pogodan za instalaciju u novim zgradama
 • Zaštićen dodatnom folijom protiv mehaničkih uticaja I UV zraka
 • Minimalni gubici toplote između ploča i kotla i velika efikasnost sistema
 • Optimalna zaštita protiv difuzuje vodene pare zahvaljujući zatvorenoj mikroćelijskoj strukturi i μ 4000
 • Crna folija omogućava visoke estetske karakteristike instalacije
 • Predizolovane cevi štede vreme i novac
 • Ne zagađuju okolinu: PVC i CFC se ne koriste, nema udisanja prašine i vlakana
 • U koturovima koji smanjuju količinu neiskorištenog materijala
 • Lako za rukovanje kod korišćenja velikih dužina
 • Za odgovarajuće instalacije u novim zgradama
 • Dodatna zaštitna folija štiti od mehaničkih uticaja i UV zraka