sub_7

Arma-Chek D


Arma-Chek D
Kontakt Preuzimte pdf

Mala specifi čna težina, lak za primenu, izolacioni sistem koji je otporan na mehaničke uticaje. Namenjen za priobalnu i pomorsku industriju, ova crna, ispletena staklenim vlaknima zaštitna obloga za Armaflex materijale nudi dobru otpornost na UV zračenje, mehaničke uticaje, koroziju ispod izolacije, dok ostaje fleksibilna u promenljivim usolvima. Neće se zaprljati ili oštetiti.  Arma-Chek D je lagan i njegove karakteristike sa preklapanjem čine ga brzim i jednostavnim za instaliranje, bez korišćenja teške opreme.

 • Male specifične težine i lak za primenu za sve oblasti gde je potrebna zaštita od mehaničkog uticaja
 • Minimizuje rizik od pojave korozije ispod izolacije
 • Nema rizika od pojave korozije
 • Produžava životni vek izolacionog sistema
 • Smanjuje vreme potrebno za nadzor i održavanje
 • Laka primena-nije poteban speciajalni alat
 • Otporan na slanu vodu
 • Izuzeno otporana na mehaničke uticaje
 • Otporan na UV-zračenje, ulje i agese
 • Nemetalna zaštitna obloga-smanjuje rizik opasan po zdravlje i sigurnost
 • U skladu sa međunarodnim standardima