sub_7

Arma-Chek S +


Arma-Chek S +
Kontakt Preuzimte pdf

Arma-Chek S+ je višeslojno rešenje na bazi staklenih vlakana, sastavljeno od Armaflex® elastomernog izolacionog materijala i omotača sve u jednom proizvodu. Pored svih poznatih karakteristika Armaflex® a kao najpoverljivijeg brenda uoblasti elastične izolacije, takođe osigurava lep srebreno-sjani izgled sa sa odličnom mehaničkom zaštitom. Rezultat je visoka efi kasnost u uštedi troškova energije za duži period, pouzdana kontrola kondenzacije i dugačak životni vek instalacije. Bez CFC i HCFC korišćenja u proizvodnji kao i bez vlakana, otporan na najčešće vremenske i okolne uslove i pogodan je kako za unutrašnju tako i za spoljašnju instalaciju. Ovaj profesionalni sistem osigurava brzu primenu bez problema.