sub_7

Arma-Chek Silver


Arma-Chek Silver
Kontakt Preuzimte pdf

Nova Generacija očekivani životni vek: tehničke kakateristike u sjajnoj zaštiti. Arma-Chek® Silver je lako primenljivo profesionalno rešenje, ujedinjujući Armaflex elestomerni izolacioni materijal i zaštitnu oblogu u jedan sistem. Pored svih poznatih karakteristika Armaflexa kao najpouzdanijeg proizvoda u fleksibilnim izolacionim materijalima, obezbeđen je atraktivan srebrni izgled sa odličnom, i lakom za održavanje zaštitom. Rezultati su visoko-kvalitetni, isplativo rešenje za dugoročnu uštedu energije, pouzdana kontrola kondenzacije i dug očekivani životni vek instalcije. Otporan je na većinu klimatskih i radnih uslova i pogodan je kako za spoljašnje, tako i za unutrašnje uslove. U slučaju održavanja i rekonstrukcije, Armacheck Silver se lako i brzo uklanja i premešta.

  • Vrhunski, zatvorena ćelija AF/Armaflex
  • UV- & i napolju otporan
  • Odgovarajuća kolena I T-komadi
  • Tangentni rez sa samolepljivom folijom