sub_7

Okapak


Okapak
Kontakt

Efikasan zaštitni materijal za izolaciju cevi koji smanjuje troškove.

  • Ekonomičan zaštitni sistem
  • Otporna na udarce PVC folija sa dobrim vatrootpornim karakteristikama
  • Glatka površina
  • Ne dolazi do smanjenja debljine izolacije kod kolena
  • Proizveden od materijla koji ne oštećuju ozonski omotač CFC i HCFC, brz metalnih komponenti