sub_28

ArmaSound RD


ArmaSound RD
Kontakt

Odlične karakteristike za redukciju buke i okruženja gde buka nije dozvoljena. ArmaSound je odličan absorber buke projektovan za različite primene gde akustika ima uticaj. Visoke karakteristike zvušnog izolovanja koje nude dodatne gubitke usled prenošenja vibracija i buke, ArmaSound je rezulat četvorogodišnjeg ispitivanja.

Akustične karakteristike zavise od primene gustine i debljine. Najbolji rezultati će biti postignuti izborom najoptimalnijeg proizvoda u zavisnosti od vrste prenošenja buke. ArmaSound može biti primenjen da bi se dostigli specifični zahtevi optimizacijom ponašanja vezan za apsporpciju kada se pojedinačni slučajevi učestalo pojavljuju.

 • Apsorpcija buke
  • Otvorena ćelijska struktura sa složenom unutrašnjom geometrijom omogućava efektivnu apsorpciju zvuka koji se prenosi vazduhom kroz širok spektar frekvencija
  • Jedinstvena kombinacija fizičkih karakteristika omogućava frekvenciju da bi se maksimalno redukovala kritična frekvencija
 • Slabljenje buke usled transmisije
  • Relativno velika gustina i visok otpor prolasku nudi odlične karakterisitke za slabljenje buke transmisijom
  • Može se korisiti kao alternative za složenu višeslojnu “penastu barijeru”
 • Prigušenje vibracija i izolacija
  • Elastične karakteristike pomažu prigušenju i smanjenju rezonantnih efekata u metalnim kanalima i pomaže u redukciji povratnog efekta
  • Smanjuje buku kroz čvrstu materiju kada se koristi kao izolacija